Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Gönderen Konu: Gelir dağılımı teorileri,Türkiye'de gelir dağılımı ....  (Okunma sayısı 6284 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ysrn

 • Ziyaretçi
İÇİNDEKİLER   1
GİRİŞ   3
BİRİNCİ BÖLÜM   5
GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ   5
1.BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ   5
1.1. RİCARDO’NUN GELİR DAĞILIMI TEORİSİ   5
1.2. MARX’IN GELİR DAĞILIMI TEORİSİ   7
1.3. KALDOR’UN GELİR DAĞILIMI TEORİSİ   10
1.4. WEİNTRAUB’UN GELİR DAĞILIMI TEORİSİ   10
2. BÖLÜŞÜM ADALETİ TEORİLERİ   12
2.1. MUTLAK EŞİTLİK TEORİSİ   13
2.2. FARKLILIK TEORİSİ   14
2.3. KAYNAK YÖNLÜ TEORİLER   15
2.4. REFAH –YÖNLÜ TEORİLER   16
2.5. LİYAKAT- YÖNLÜ TEORİLER   18
2.6. LİBERTARİAN TEORİLER   19
3. İKTİSADİ KALKINMA TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK   20
3.1. EKONOMİK BÜYÜME AŞAMALARI MODELİ   20
3.2. YAPISAL DEĞİŞİM TEORİLERİ   22
3.3. BAĞIMLILIK YAKLAŞIMI   23
3.4. NEO-KLASİK YAKLAŞIM   25
İKİNCİ BÖLÜM   26
GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ ÖLÇÜTLERİ   26
1. OBJEKTİF ÖLÇÜTLER   27
1.1. ARALIK   27
1.2. GÖRELİ ORTALAMA MUTLAK SAPMA   28
1.3. VARYANS VE DEĞİŞME KATSAYISI   28
1.4. LOGARİTMİK STANDART SAPMA   29
1.5. GİNİ KATSAYISI   29
1.6. KUZNETS KATSAYISI   30
1.7. GENEL ENTROPİ ÖLÇÜTLERİ  VE THEİL ENDEKSİ   31
2. NORMATİF ÖLÇÜTLER   32
2.1. DALTON ÖLÇÜTÜ   32
2.2. ATKİNSON ENDEKSİ   32
2.3. STATİK EŞİTSİZLİK ÖLÇÜTÜ: LORENZ EĞRİSİ   33
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   35
GELİR DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER   35
1. YAPISAL FAKTÖRLER   35
1.1. EMEK PİYASASINDA ARZ-TALEP DENGESİ   35
1.2. ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN DAĞILIMI   37
1.3. ENFLASYON VE İKTİSADİ KRİZLER   40
1.4. EĞİTİM DÜZEYİ   41
2. SOSYAL NORM VE DÜZENLEMELER   42
3. GLOBALLEŞME   43
4. TEKNOLOJİK VE ORGANİZASYONEL DEĞİŞİM   45
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   48
TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI VE ADALETSİZLİK SORUNU   48
1.TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI   48
1.1 TÜRKİYE’DE KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI   49
1.2. FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI   55
1.3 TÜRKİYE’DE SEKTÖREL GELİR DAĞILIMI   61
1.4 TÜRKİYE’DE BÖLGESEL GELİR DAĞILIMI   62
1.5 TÜRKİYE’ DE İLLERİN GSYİH KATKILARI   66
1.6 EĞİTİM DURUMUNA GÖRE GELİR DAĞILIMI   67
1.7 CİNSİYETE GÖRE GELİR DAĞILIM   68
1.8 MESLEK GRUPLARINA GÖRE GELİR DAĞILIMI   70
2. BEŞERİ SERMAYE YATIRIMLARININ GELİR DAĞILIMINA ETKİLERİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE DEĞERLENDİRME   71
2.1 BEŞERİ SERMAYE - GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ   71
2.2. TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE YATIRIMLARININ GELİR DAĞILIMINA ETKİLERİ   75
BEŞİNCİ BÖLÜM   77
DÜNYADA GELİR DAĞILIMI VE TÜRKİYE’NİN KONUMU   77
SONUÇ   86
EKLER   88
KAVRAMLAR SÖZCÜĞÜ   88
BİBLİYOGRAFYA   97


GİRİŞ

İktisat biliminin önemli konuları arasında yer alan gelir dağılımı ülkemizde son yıllarda toplumun tüm kesimleri tarafından ilgi duyulan bir konu haline gelmiştir. Gelir dağılımı insanlık tarihinde hep bir sorun olarak var ola gelmiştir. Fakat bu sorun birkaç yüzyıldır varlığını daha çok hissettirmiştir.

Günümüzde köyden kente göçlerin artmasıyla bölgelerarası farkların görülmesi ve düşük gelir gruplarının gelir dağılımındaki eşitsizliğin önemli ölçüde arttığını hissetmesi bu konuya ilişkin yapılan tartışmaların yoğunlaşmasına neden oldu.

Üretim faktörlerinin hizmetleri karşılığında elde ettikleri gelirlerin toplamına milli gelir adı verilir. İktisat teorisi milli gelirin elde edilmesinden çok, onun kimlere, nasıl ve ne şekilde dağıtılacağı sorunu ile ilgilenmektedir. Diğer bir deyişle, gelir dağılımı, gelir eşitsizliği ile sosyal ve ekonomik kurumlar arasındaki ilişkinin belirlenmesini sağlar. Ayrıca, kişiler veya hanehalkları arasındaki gelir farklılıklarının zaman içindeki değişimi sonucunda ortaya çıkan değişikliklerin servet, sermaye birikimi ve büyüme üzerindeki etkilerini ve kaynak dağılımını belirler.

O halde, gelir dağılımı, bir ülkede yaşayan bireyler tarafından üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen toplam gelirin, yine o ülkedeki bireylere faiz, kira, kâr payı, maaş ve ücret gibi dağılım araçları ile paylaştırılmasını veya aynı anlama gelmek üzere bölüşümünü ifade eder.

Bu araştırma ile Türkiye’de gelir dağılımının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaya ve açıklık getirmeye çalışılacak. Bu araştırmanın ortaya konmasıyla ilgilenen kişilere aydınlatıcı bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu araştırma boyunca belgesel kaynak tarama yöntemi ile ver toplanmıştır. Bunun yanı sıra DPT ve DİE’nin hazırladığı istatistiklerden de faydalanılmıştır.

Araştırmada kullanılabilecek istatistikler veriler toplama, sınırlandırma, açıklama ve yorumlama sürecinden geçer. Bu süreç içerisinde çoğunlukla şu veri analiz teknikleri kullanılacaktır; istatistikler, grafikler ve tablo okunması.

Araştırmamız, zaman bakımından 1963 – 1994 yıllarını kapsamaktadır. Konu bakımından Türkiye’deki gelir dağılımı baz alınmıştır.

Bundan dolayı gelir dağılımı teorileri, gelir dağılımı eşitsizliği ölçütleri, gelir dağılımını etkileyen faktörler, Türkiye’de gelir dağılımı, dünyada gelir dağılımı ve Türkiye’nin konumu araştırma konusu seçilmiştir.BİRİNCİ BÖLÜM


GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ

Bu bölümde gelir dağılımına yönelik (fonksiyonel gelir dağılımı) başlıca yaklaşımlar, bölüşüm adaleti teorileri ve kalkınma teorileri ele alınmaktadır.1

1.BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ

Başlıca fonksiyonel gelir dağılımı teorileri içinde Ricardo, Marx, Kaldor ve Weintraub’un gelir dağılımı ele alınmaktadır.

1.1. RİCARDO’NUN GELİR DAĞILIMI TEORİSİ

. Klasikler, üretime katılan sınıfların paylarının ne olacağı konusunu incelemişlerdir. Gelir dağılımına ilişkin klasik yaklaşımda daha ziyade fonksiyonel gelir dağılımı üzerinde odaklanan D.Ricardo ve Karl Marx en önemli kişilerdir. Her ikisi de kapitalist üretim sisteminin uzun devrede geçireceği evrimle ilgilenmekteydiler ve bu evrim sonucunda ana ekonomik sınıflar arasında gelirin nasıl dağılacağı konusuna önem vermekteydiler.

Ricardo’nun gelir dağılımı teorisinde ekonomi endüstri ve tarım olmak üzere kabaca iki kesime ayrılır. Ekonominin genel gelişimi açısından önemli olan kesim tarım kesimidir. Teori, üç ana varsayıma dayanır. Bu varsayımlardan ilkine göre, tarım arazisi sınırsız olmadığından, tarım azalan verimler yasasına tabidir. İkinci varsayım, ücretlerin asgari geçim düzeyinin üzerine çıkması halinde nüfusun hızla artacağı ve bu düzeyin altına düşmesi durumunda ise azalacağını öngörür. Son olarak, iktisadi gelişmede anahtar bir role sahip olan sermaye  birikimi için kar son derece önemli bir unsurdur.
------------------------------------
Not:   * Tezin tamamını indirebilmek için Gold üye olmanız gerekmektedir.
* Sizde Tez - Ödev gönderebilir Tezsitesi.com’u daha iyi yerlere taşıyabilirsiniz.
* Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2008, 15:52:05 Gönderen: hurremsultan »
Kayıtlı

kirlisakal

 • Öğrenci
 • *
 • Çevrimdışı Çevrimdışı
 • Toplam İleti: 1
Bu Tez 2012 Güncel Mi Ben Bu Dökümana Güvenip Tez Konumu Bu Konu Olarak Seçtim De Kaynakça Falan Nasıl Biraz Bilgi Verebilir Misiniz Lütfen
Kayıtlı

Borland

 • Borland
 • Yönetici
 • Profesor Doktor
 • *****
 • Çevrimdışı Çevrimdışı
 • Cinsiyet: Bay
 • Toplam İleti: 710
  • WWW
Tezin Kaynakçası dipnotları tabloları herşeyi tamdır.

Tezin tamamını indirebilmek için Gold Üye olmalısınız...
Kayıtlı
Gold Üye olmak için Tıklayın
Müşteri Hizmetlerinden Yardım Almak için Tıklayın